Poll - www.pietnoe.nl

Piet Noé
TECH TEAM
Ga naar de inhoud

Poll

Wat is je favoriete computer programma?
A) Nero
B) Magix Photo & Graphic Designer
C) WebSite X5 Professional 14
D) WebSite X5 Evolution 14
E) Anders
Piet Noé
Copyright@pietnoe.nl
Terug naar de inhoud