Poll - Pietnoe.nl

Piet Noe
Ga naar de inhoud

Poll

Wat is je favoriete computer programma?
A) Nero
B) Magix Photo & Graphic Designer
C) Incomedia WebSite X5
D) Corel Paint Shop Pro
E) Anders
Copyright@pietnoe.nl
Terug naar de inhoud